Фондация Гали Алексиева

......
ЗА КЛИЕНТА
......

Организацията подпомага развитието на деца и млади хора, като предоставя равни възможности въз основа единствено на тяхната борбеност, компетенции и съзидателност, в контекста на „Красотата и Любовта озаряват Света ни!“ и подкрепяйки тяхното творческо развитие и образование.

ПОСЕТИ САЙТА